Blog

Podpora e-mobility v Německu nabírá obrátky | E15.cz

MODERNÍ MOBILITA JE TADY!

Rozhovor s Jarmilou Plachou

Před časem se v některých studiích uvádělo, že automobilkám budou postupně klesat zisky z prodeje samotných aut a na významu bude nabývat profit v podobě služeb spojených s užíváním vozu. Nakolik se tato představa naplňuje?

V automobilovém průmyslu jsme svědky postupného trendu, který je patrný i v jiných odvětvích – a to směřování od samotného produktu ke službě, kterou platím tak, jak ji využívám. V praxi to znamená, že uživatel si buď může koupit jeden produkt a ten vlastnit po celou dobu jeho životnosti, nebo si koupit službu, kterou může platit podle toho, jak ji využívá. Jako jednoduchý příklad může sloužit telekomunikační odvětví: před dvaceti lety byl trend koupit si telefon a pak teprve vybírat tarif, dnes je běžné, že ke konkrétní službě na určité časové období (např. kombinace hlasových služeb a balíku dat) dostanu telefon za symbolickou cenu, pakliže podepíšu smlouvu na určité časové období. Tento trend přichází v některých odvětvích rychleji, v některých postupně. V Automotive vidíme již nyní v některých zemích rostoucí trend směřující např. k předplatnému za služby mobility třeba ve formě business modelu, který umožní různé typy předplatného vozu, nad rámec standardní nabídky leasingu.

Co si lze vlastně v současnosti představit pod pojmem služby moderní mobility? Jaké technologie mohou řidiči nebo pasažéři využívat?

Spolu s příchodem služeb multimodální mobility dochází k významné transformaci tradičního automobilového průmyslu a na trh přichází hráči původně z jiných oborů, jako jsou např. informační technologie, e-commerce, logistiky a další. To znamená, že vznikají nové služby mobility, jejichž základem jsou technologie, které konkurují jak standardní veřejné dopravě, tak i základnímu principu vlastnit dopravní prostředek, ať už se jedná o osobní automobil, kolo, koloběžku či skútr. S rozvojem nových technologií a jejich snadnou dostupností, jsou v dnešní době potřeba daleko menší investice pro rozjezd nového projektu mobility. Proto také jsme v této oblasti svědky toho, že na globálním trhu neustále vznikají nové technologické startupy.

Cílem je v rámci multimodální mobility najít takové nové ekonomické modely, které zároveň naplní potřeby zákazníků, kteří se chtějí přesouvat z bodu A do bodu B a to kdykoliv a dle svých vlastních preferencí (např. v závislosti na limitovaném času, počasí, finanční situaci, vzdálenosti, atd.) a zároveň umožní danou novou službu monetizovat. V současné době je na globálním trhu velké množství poskytovatelů nových služeb v oblasti sdílené ekonomiky, ať už se jedná o sdílené vozy (carsharing), kola, koloběžky či skútry. Spolu s tím zažívají růst i další technologické firmy a jejich řešení pro rychlejší logistiku doručování zboží či jídla, případně služby, které nabízí kombinaci přepravy lidí a zboží. Osobně si myslím, že následující měsíce (a možná i roky) poznamenané korona krizí, přinesou na globálním trhu konsolidaci počtu poskytovatelů služeb nové mobility a přežijí jen ti nejsilnější – ti, kteří budou buď jednička nebo dvojka na trhu, nebo nabídnou uživatelům unikátní hodnotu, za kterou bude uživatel ochoten buď platit, nebo bude ochoten sdílet data. Data jsou a budou nová ropa ekonomiky, a to nejen té sdílené.

Jedním z trendů je carsharing. Jaký vývoj v této oblasti vidí Škoda Auto a co brání dalšímu rozvoji tohoto segmentu?

Carsharing zažívá celosvětově významný růst a na mnoha trzích si již své zákazníky dávno našel. Na druhou stranu, na globálním trhu je velmi málo provozovatelů této služby, kteří jsou již nyní profitabilní a tudíž se jedná o střednědobou až dlouhodobou investici. Sdílení vozů je globální trend, který roste. V České republice je také vidět např. u našeho projektu HoppyGo (peer-t‌o‑peer carsharing, tj. platforma pro sdílení soukromých vozů uživatelů mezi sebou) meziroční růst okolo 66 procent. Nicméně u nás je stále vlastní vůz považován u velké části populace za nutnost a částečně i za společenský status. Mladší generace má dnes ale hlavně ve velkých městech opačný pohled a mnoho potřeb umí řešit sdílením. Na trhu tedy vidíme pozitivní sentiment pro růst carsharingu, ale je potřeba vždy zvážit, za jakých okolností a na jakém konkrétním trhu může daný projekt růst a být profitabilní. Důležité je rovněž nabídnout pro uživatele přidanou hodnotu, proč by měl právě tento sdílený vůz využít – např. u projektu HoppyGo hraje velkou roli možnost půjčit si krátkodobě auto od jiného majitele dle toho, jaký plánuji program na víkend či jakou aktuální potřebu mobility chci uspokojit. Platforma HoppyGo je flexibilní a plně pojištěná, dává uživatelům možnost půjčit si různá auta pro různé příležitosti – např. pokud plánuji jet s kamarády na víkend na hory, určitě uvítám auto typu KODIAQ 4×4, naopak na cestu po městě si rád vyzkouším nové elektrické CITIGOe iV.

Carsharing je pro některé řidiče nepřijatelný, protože vlastnictví vozu stále považují za znak společenského statusu. Mění se tento pohled u mladší generace řidičů?

Mladší generace řidičů, se oproti té starší chová odlišně. Na jedné straně preferuje sdílení vozů před jeho vlastněním a to hlavně z ekonomických důvodů. Zároveň vítá možnost si díky sdílení půjčit jiný typ vozu pro unikátní příležitosti, například pro stěhování, dovolenou a tím pádem být flexibilní. Pro mladší generaci je také velmi důležité téma udržitelné a čisté mobility. Mladší generace má ke sdílené ekonomice pozitivnější vztah, než lidé ve středním věku.

Jaké jsou další byznys modely Mobility on Demand?

Počet byznys modelů MOD je vždy ovlivněn poptávkou zákazníků. Takže bude existovat tolik modelů, po kolika bude na trhu poptávka. MOD se dá přeložit jako „Mobilita na přání“, takže pokud si zákazník dnes přeje objednat si vůz/taxi, stačí jen kliknout v aplikaci. Pokud si zákazníci budou přát mít na kratší dobu nový elektromobil, pak bude jistě existovat model, který jim ho nabídne. Stejně tak již dnes fungují modely, kdy si například na měsíční bázi pro potřeby své mobility pronajmete třeba skútr nebo kolo. Nové modely MOD tak synergicky doplňují standardní modely vlastnictví vozu.

Nedávno jste představili novou aplikaci BeRider. Co svým uživatelům nabízí nového?

To hlavní, co lze uvést jako nejdůležitější u nové mobilní aplikace
BeRider, kterou jsme představili v červnu letošního roku, je její rychlost a stabilita. Funguje na všech zařízeních a je plně nativní. Veškeré funkce tedy již uživatel ovládá přímo v aplikaci a není odváděn do webového rozhraní. Obsahuje novou a přehlednou mapu a také nový způsob, jak mohou uživatelé reportovat nedostatky. Nejvíce si vážíme toho, že aplikaci velmi pozitivně hodnotí sami uživatelé a od jejího spuštění jsme získali několik tisíc hodnocení s průměrem 4,9 z pěti možných.

Rozvíjí se síť dobíjecích míst dostatečně rychle?

Pokud jde o úlohu ŠKODA AUTO DigiLab, náš cíl je hledat a přinášet inovativní technologie a řešení, které mohou rozvoj infrastruktury dále podpořit. Naší snahou je na globálním trhu najít inovativní a nová řešení, rychle je otestovat a uvést do praktického využití. Jako jeden z příkladů lze uvést kinetické úložiště energie, které jsme do ČR přivezli jako první, ve spolupráci s izraelským startupem Chakratec. Nyní jej v kooperaci s PRE testujeme v reálném provozu. Chakratec umožnuje rychlodobíjení elektromobilů i v místech, kde k tomu distribuční síť neposkytuje dostatečný výkon.

O budoucí mobilitě se často hovoří v souvislosti s konceptem smart city. Znamená to spíše budování nové „chytré“ infrastruktury, nebo využívání té současné „chytřeji“?

Na problematiku smart city, tj. chytrých měst, je třeba se podívat z jiné perspektivy – nejde jen o samotné technologie, ale především o procesy fungování města. Technologie umožní lepší sběr dat, ovládání funkcí města, vyšší bezpečnost a pohodlí občanů. Pro úspěch projektů v této oblasti je velmi důležitá úzká spolupráce mezi městy a komerčním sektorem a dalšími stakeholdery, a to nejen při přípravě celkové koncepce chytrého města, ale rovněž při financování projektů, jejich testování a zavádění do praxe. Důležité je rovněž sbírat správná data, umět je vyhodnotit a na tom úspěšně stavět další modely spolupráce.
Naším společným cílem v oblasti smart city by mělo být zlepšení života ve městech pro obyvatele i návštěvníky a zjednodušení agendy úřadů. ŠKODA AUTO DigiLab se podílí na přípravě chytrých řešení v oblasti mobility a dopravní obslužnosti, kde již velmi úzce spolupracujeme s hl.m. Prahou a dalšími městy i subjekty a společně testujeme a zavádíme do praxe inovativní služby a produkty.

Dokážeme v současnosti smysluplně využít data, která produkují nejen samotné vozy, ale také související infrastruktura? Jak mohou pomoci v řešení dopravy?

Data jsou nová ropa globální ekonomiky. V současné době jsme teprve na počátku tzv. doby datové, která plně rozvine potenciál, jakmile bude vyřešena stávající legislativní omezení, týkající se sdílení datových sad, či důraz na anonymizovaná data a restrikce spojené s GDPR. Data a jejich využití, to je jedna z našich strategických dlouhodobých priorit – např. již nyní pracujeme s partnerem z Izraele, společností Anagog na tom, jak připravit funkční model prediktivního parkování, tzn. že řidič má dopředu informaci o tom, zda v cílovém místě budou volná parkovací místa až tam přijede.

Jakou roli v mobilitě budoucnosti sehraje umělá inteligence?

Umělá inteligence hraje a bude hrát v mobilitě budoucnosti velkou roli, protože dokáže zpracovávat velké objemy dat, se kterými zvládne pracovat nejen rychleji, ale i v takovém množství, které by člověk za normálních okolností nebyl schopen pojmout. Ale není to jen o zpracování dat, důležitý benefit je predikce do budoucna na základě dat a jejich analýzy. A tato skutečnost hraje důležitou roli při plánování služeb mobility, včetně základní dopravní obslužnosti ve městě. Umělá inteligence bude hrát velkou roli nejen pro řízení dopravy jako takové, ale i při uspokojování konkrétních individuálních potřeb mobility pro jednotlivce – učí se, které služby mobility daný člověk preferuje,učí se jeho vzorce chování proto, aby mu pak nabídla individuální řešení mobility na míru. V praxi si to představte tak, že si stáhnete např. naši multimodální aplikaci citymove, která vám nabídne nejlepší řešení právě pro vás na základě toho, jaká dopravní spojení často vyhledáváte a jakým druhem dopravních prostředků se pohybujete (tj. zdali jezdíte na sdíleném skútru, vlastním autem či městskou veřejnou dopravou).
Tématu umělé inteligence se věnujeme dlouhodobě a právě proto spolupracujeme s izraelskou firmou Anagog, jejíž řešení testujeme pro naše služby mobility s cílem přinést individuální a na míru šité řešení pro konkrétního uživatele našich aplikací.

V praxi si to představte tak, že si stáhnete např. naši multimodální aplikaci Citymove, která vám nabídne nejlepší řešení právě pro vás na základě toho, jaká dopravní spojení často vyhledáváte a jakým druhem dopravních prostředků se pohybujete (tj. zdali jezdíte na sdíleném skútru, vlastním autem či městskou veřejnou dopravou).

Tématu umělé inteligence se věnujeme dlouhodobě a právě proto spolupracujeme s izraelskou firmou Anagog, jejíž řešení testujeme pro naše služby mobility s cílem přinést individuální a na míru šité řešení pro konkrétního uživatele našich aplikací.

PRŮVODCE SVĚTEM NABÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ

Zjistěte, jakými způsoby můžete dobíjet svůj elektromobil a kolik vás vše bude stát.


NABÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ DOMA

uživatelsky jednoduché a cenově dostupné nabíjecí stanice pro domácnosti

ZJISTIT VÍCE O NABÍJENÍ DOMA


NABÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ PRO FIRMY

nabíjecí stanice pro služební elektromobily na firemním parkovišti nebo u zaměstnanců doma

ZJISTIT VÍCE O NABÍJENÍ VE FIRMĚ


NABÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ KOMERČNĚ

dobíjecí stanice pro provozovatele veřejných parkovišť, hotelů, penzionů, obchodních center nebo kancelářských budov

ZJISTIT VÍCE O NABÍJENÍ KOMERČNĚ

RYCHLÉ NABÍJENÍ

výkonné dobíjecí stanice, které posílají stejnosměrný proud přímo do baterie elektromobilu

ZJISTIT VÍCE O RYCHLÉM NABÍJENÍ

N a b i j e c í   p ř í s t ř e š k y   –  A u t o p ř í s t ř e š k y

U M Í M E    V Á S   N A B Í T

AUTOPŘÍSTŘEŠKY

PŘÍSTŘEŠKY PRO

NABIJECÍ STANICE

untitled.4604.png

Přístřešek pro 1 auto

AUTOPŘÍSTŘEŠEK ELA

Autopřístřešek ELA je určený pro 1 vozidlo s designem obloukové střechy vhodný k rodinnému domu ale i penzionu…

Cena od:

92.000,-Kčvíce ….

Přístřešek pro 2 auta

AUTOPŘÍSTŘEŠEK SUZANA

Autopřístřešek SUZANA je určený pro 2 vozidla s designem obloukové střechy vhodný k rodinnému domu ale i na veřejné prostory…

Cena od:

127.000,-Kčvíce ….

olina.4576.png

Přístřešek pro 1 auto

AUTOPŘÍSTŘEŠEK OLINA

Autopřístřešek OLINA je určený pro 1 vozidlo se šikmou střechu vhodný do úzkého prostoru…

Cena od:

95.000,-Kčvíce ….

   AUTOPŘÍSTŘEŠKY    

    PŘÍSTŘEŠKY PRO NABIJECÍ STANICE     

untitled.4562.png

PŘÍSTŘEŠEK BARANDOV

Přístřešek pro nabijecí stanici

Od:

25.300,-Kčvíce ….

PŘÍSTŘEŠEK BEA

Přístřešek pro nabijecí stanici

Od:

28.800,-Kčvíce ….

PŘÍSTŘEŠEK ZDENA

Přístřešek pro nabijecí stanice

Od:

27.500,-Kč

E-mobilita – budoucnost bez emisí

Hybridní pohony pro užitková vozidla

Městská a speciální vozidla

e mobilität kommunalfahrzeug

Příklady použití: Čisticí stroje, žací stroje, multifunkční vozidla, dodávky, atd.

Použitím elektromotorů v městských a speciálních vozidlech se dosahuje nízké úrovně jemných znečišťujících látek, nízké hladiny hluku a minimální provozních nákladů. Rekuperace brzdné energie umožňuje maximalizaci doby chodu. Široký rozsah regulace otáček a vysoký moment při rozjezdu zvyšují pohodlí při jízdě.


Zemědělské stroje

e mobilität agrarmaschinen

Příklady použití: Traktory, návěsy, pluhy, nakladače a kolesové nakladače atd.

Plně elektrické a hybridní hnací systémy pro zemědělský sektor umožňují nízkohlukový a nízkoemisní provoz. Vysoký moment při rozjezdu zvyšuje pohodlí uživatele. Při výměně hydraulických agregátů se stroje mohou používat i v citlivých prostředích. V závislosti na vyhotovení vyžadují zemědělské stroje vysoký výkon a široký rozsah regulace otáček, aby se zvýšil moment při rozjezdu.


Stavební stroje

e mobilität baumaschinen

Příklady použití: Hlavní válcová trať, fréza, pásový bagr, bagry, nakladače a kolesové nakladače atd.

Se stavebními stroji se zpracovávají a vyrábějí stavební materiály, přepravují se pomocné materiály a provádějí se stavební práce. Zde se používají koncepty plně elektrického i hybridního pohonu. V závislosti na použití musejí být pohony výkonné, dynamické nebo úsporné. Kromě toho musejí být stroje zcela funkční i navzdory elektrickému pohonu.


E-kamióny/e-autobusy 

e mobilität etrucks u busse

Příklady použití: Dodávka, mikrobus, nákladní automobil, městský autobus.

Vzhledem na pevné trasy, předvídatelné časy používání a časté brzdění jsou městské autobusy a dokonce i nákladní automobily dokonale vhodné k použití elektrických nebo hybridních hnacích systémů. Elektrický pohon snižuje vliv na životní prostředí a zvyšuje účinnost. Rekuperace brzdné energie zvyšuje životnost baterie, a tím zabezpečuje delší dojezd. Vysoký točivý moment v celém rozsahu otáček zvyšuje účinnost a pohodlí při jízdě.


Lodní pohony

e mobilität schiffsantrieb

Příklady použití: Vnitrozemská loď, jachta, trajekt.

Hybridní pohony pro lodě dosahují úspory paliva až 25 procent, což rovněž snižuje emise. Díky regulovatelnému výkonu elektromotoru je dieselový motor podporovaný a tedy běží v optimálním provozním bodě. Tak se dosáhne maximální účinnosti. Konstantní točivý moment zlepšuje manévrovatelnost. Další informace o lodních pohonech najdete zde.


Co znamená e-mobilita?

Rychlé info

 • Cíl: Snížení emisí
 • Realizované projekty (příklady): Hybridní trajekt, plně elektrický trajekt, kolesový e-nakladač (nakladač)

Elektromobilita, známá i jako e-mobilita nebo anglicky e-mobility, popisuje pohybování prostřednictvím elektrického pohonu, který šetří energii a čerpá ji přímo z napájení. Zvažují se dvě pohonné techniky: Jedna pro úplně elektrický hnací systém,který běží tiše a bez přímé exhalace. Druhá se skládá z kombinace spalovacího motoru a elektrického pohonu a nazývá se hybridní technika. Cílem hybridních pohonů je zmírnit zatížení spalovacích motorů a energeticky efektivně jezdit.

E-mobilita je základním stavební kamenem ekologické mobility, kterou je možné používat různými způsoby. Spektrum sahá od e-jízdních kol, elektrických motocyklů po elektrické automobily a elektrické autobusy až po elektrické nákladní automobily. Díky těmto regeneračním řešením bude mít e-mobilita nízké emise a sníží se zatížení dusíkem v městech.


Řešení pohonů bez emisí

Firma Baumüller je aktivní v oblasti e-mobility již mnoho let: Rodinná firma s téměř 2 000 zaměstnanci dodává elektrické motory a kompletní hnací systémy pro lodě, kolesové nakladače a jiná užitková vozidla. Vždy s cílem snížit emise.

„Elektromobilita dorazila úplně do oblasti užitkových vozidel a mobilních pracovních strojů“, to sebevědomé prohlášení od Andrease Baumüllera, jednatele společnosti skupiny Baumüller, bylo uvedeno v červenci 2019 v obchodních novináchHandelsblatt. Projekty v této oblasti jsou různé: Hybridní trajekt na Weser je poháněný technologií Baumüller, včetně elektrického trajektu v Taiwanu a prvního nakladače s lithium-iontovou baterií.

Velkou výhodou řešení s naší technologií je, že ze zkušeností trvajících téměř 90 let vznikla technika elektrického pohonu, která našla využití i v průmyslu. I když se řešení v oblasti e-mobility výrazně liší od řešení v průmyslu, je zde možné optimálně využít vývojové a výrobní kompetence firmy Baumüller.


Výhody pro vás s úplně elektrickým pohonem (plně elektrické systémy)

 • Mimořádně energeticky efektivní– menší spotřeba než u klasických řešení
 • Zcela praktick – díky koncepcím rychlého nabíjení a nejmodernější technologii akumulátorů  
 • Nízký hluk – motor přede jako kočka
 • Bez emisí – výkon bez emisí CO2
 • Pro radost z jízdy – od nuly na 100 za pár sekund

Výhody pro Vás s hybridním pohonem (kombinace dieselového, hydraulického a elektrického pohnu)

 • Optimalizované řešení pohonu – dosahuje až 30procentní úsporu paliva a snížení hluku
 • Výkonný – obrovský nárůst efektivnosti
 • Automatická rekuperace energie – baterie se samostatně dobíjí díky rekuperaci
 • Rychlé dobití – není odkázána na nabíjecí stanice
 • Pro velké vzdálenosti – díky spalovacím motorům jsou možné dlouhé dojezdy

Přesné a individuální: Od elektromotorů až po kompletní systém

Od jednotlivých motorů a komponentů až po komplexní systém pohonu se samoregulací energie a baterie – Baumüller poskytne vždy vhodné řešení. Podporujeme vás pomocí přesných a pro zákazníky přizpůsobených konceptů řízení a automatizace.

Firma Baumüller je spolehlivým partnerem pro hybridní a plně elektrická řešení e-mobility.


Tak budete profitovat ze spolupráce s firmou Baumüller:

 • Zkušenosti: Velký počet úspěšně realizovaných projektů
 • Zaměření na budoucnost: Efektivní a výkonné hybridní a plně elektrické pohony
 • Know-how: Systémový integrátor s vlastními výrobky pro e-mobilitu
 • Individuální rozsah služeb: Od strojírenství po servis, v závislosti na požadavku
 • Specialisté pro e-mobilitu: Od dimenzování pohonu po uvedení do provozu
 • Úplná flexibilita: Síť dodavatelů, možné úpravy standardních výrobků
 • Nezávislost výrobce: Systémová řešení s technikou pohonu Baumüller nebo v kombinaci s výrobky od jiných výrobců
 • Celosvětový servis

Produktová řešení a služby pro e-mobilitu

Rychlé info

 • Energeticky efektivní komponenty a systémová řešení pro hybridní a úplné elektrické hnací systémy
 • Dlouholeté zkušenosti
 • powerMELA®: Kombinace trvale napájeného synchronního motoru a čtyř kvadrantových frekvenčních měničů
 • Motor s kotoučovým rotorem pro malý výkonnostní rozsah
 • b maXX mobil pro vysoce dynamická kompletní řešení
 • Projektování know-how a koncepce služeb pro celosvětový management Life-Cycle

E-mobilita nabízí hodně příležitostí: Inovativní nápad jsou žádané a musí se inteligentně realizovat. V souladu s mottem green in motion nabízí firma Baumüller energeticky efektivní komponenty pro hybridní a plně elektrické hnací systémy.

Využíváme naše dlouholeté zkušenosti s vývojem motorů a výrobou elektrických motorů. Se společností Sensor-Technik Wiedemann GmbH jsme vyvinuli sérii motorů powerMELA®, kombinaci synchronních motorů s trvalým buzením a čtyř kvadrantových frekvenčních měničů. Byl speciálně vyvinutý pro hybridní sněžné pásové bagry, zemědělské stroje nebo plně elektrické městské autobusy.

I naše motory s kotoučovým rotorem jsou díky plochému úspornému designu rovněž vhodným řešením pro malá mobilní použití při malém výkonovém rozsahu, jako jsou pomocné pohony nebo intralogistika. Spolu s mobilním regulátorem b maXX mobil nabízíme vysoce dynamické kompletní řešení pro výkony do 7 kW.

Kromě komponentů a systémů nabízíme nabízí skupina Baumüller projektové know-how a koncepty služeb s celosvětovou servisní sítí, díky čemuž jsme dlouhodobým partnerem v celém životním cyklu řešení e-mobility.

Výkonný pohon powerMELA

Perfektní argumenty pro optimální využití zákazníkem

 • Elektrický pohon bez emisí
 • Ekologické řešení
 • Vysoká energetická účinnost motoru
 • Přesná regulace pohonu
 • Design šitý na míru
 • Inteligentní koncepce pohonu a automatizační koncept pro hospodárné a efektivní celkové řešení

Stávající zákazníci důvěřují našemu partnerství – od specifikace přes prototyp až po sérii

Rychlé info

 • Koncepce orientovaná na výrobu a a optimalizace vašeho motoru
 • Výroba malých a velkých množství mezi 10 a 1000 motory ročně
 • Váš partner pro náročné projekty a technologie budoucnosti

Firma Baumüller je světový lídr ve vývoji elektrických hnacích systémů. Díky našemu různorodému výrobnímu programu v oblasti motorů máme rozsáhlé výrobní zkušenosti. Jsme Vaším partnerem při koncepci a optimalizaci Vašeho motoru zaměřený na výrobu množství od 10 do 1 000 motorů ročně. Jako nekoncernový středně velký podnik dokážeme s našimi inovativními řešeními pohonů rychle a efektivně reagovat na Vaše požadavky. To z nás činí perfektního partnera pro náročné projekty a budoucí technologie.

Naše know-how v oblasti výroby průmyslových motorů doplňujeme o naše zkušenosti s mobilními pohony a jejich speciálními požadavky. U speciálních chladicích variant a vhodných těsnicích opatření se berou do úvahy zatížení zapříčiněná teplotou, prachem a vlhkostí.


Doprovázíme Vás na cestě do elektrické budoucnosti.


Výhody pro Vás:

 • Design a vývoj orientovaný na výrobu, vývoj od prototypů po předsérie – vše z jedné ruky
 • Snížení času uvedení na trh s naší odborností
 • Vysoká energetická účinnost a hustota výkonu elektrických motorů s nízkými emisemi hluku
 • Zvýšení konkurenceschopnosti kombinací inovativních konceptů motorů s inovativními výrobními technologiemi

Aktuální články

26 NOVE.ON instaloval do své sítě v Česku stou veřejnou dobíječku pro elektromobily„Dosažená stovka je pro nás významným mezníkem. Na konci příštího roku plánujeme svou síť minimálně zdvojnásobit. Z hlediska rostoucího počtu…ČÍST DÁL →

30 JULE.ON se v Česku zapojil do nabíjecích služeb Audi a MercedesNabíjecí stanice E.ON jsou nově dostupné v nabíjecích službách Audi e-tron charging services a Mercedes Me Charge Nabíjecí služby se…ČÍST DÁL →

11 JUNČesko čeká zrychlení stavby nabíjecích stanic, odpadne stavební povoleníVelkým problémem Česka je velmi zdlouhavé stavební řízení. To se bohužel týká také stavby relativně malých obslužných stojanů, jako jsou…ČÍST DÁL →DALŠÍ ČLÁNKY

Pro řidiče

Domácí dobíjení

Nejpohodlnejší způsob, jak lze doma dobít Vaše elektrické auto, je domácí dobíjecí stanice neboli „wall-box“. Díky wallboxu dobijete své elektrické auto bezpečně a pohodlně se připojíte do elektrické sítě. Wall-box by měl být součástí každé domácnosti s elektromobilem.

Veřejné dobíjení

Při cestování elektromobilem se můžete spolehnout na rozšiřující se síť rychlodobíjecích stanic. Stačí Vám RFID karta E.ON Drive nebo běžná platební karta, kterou se identifikujete na vybrané dobíjecí stanici. Než si vypijete šálek dobré kávy, Váš elektromobil bude opět připravený na pohodlnou jízdu. Více informací, jak se registrovat do služby E.ON Drive, získat tak RFID kartu a s ní i lepší ceny za kWh, naleznete na webu E.ON Drive.

Výhody elektromobilu

 • Tichá jízda a efektívní využití motoru (až 90%)
 • Excelentní jízdní vlastnosti – zrychlení a mrštnost auta
 • Nízké náklady na provoz a energii
 • Doprava bez lokální produkce emisí do ovzduší
 • Dobíjení v pohodlí domova

CHCETE VĚDĚT VÍC, NAPIŠTE NÁM

Pro podnikatele a firmy

Řešení pro Vaši flotilu

Zrychlete obrátky Vašeho byznysu a přesedněte na elektromobilitu. Rozšiřující se síť rychlonabíjecích stanic zajišťuje pohodlný a spolehlivý dojezd kamkoliv. Jezděte ekologicky

 • Moderním firmám záleží na životním prostředí, proto se snaží podnikat zodpovědne. Přidejte se k nim také Vy a jezděte s nulovými emisemi a bez hluku.

Jezděte ekonomicky

 • Provoz elektromobilů výrazně snižuje náklady na přepravu. Ušetřené peníze za pohonné hmoty či servis raději investujte do rozvoje Vašeho podnikání. Vlastní firemní program Vám umožní levnejší a komfortní nabíjení.

Odlište se od konkurence

 • Získejte nové klienty inovatívním přístupem k podnikání a ukažte jim, že Vám záleží na zdravém prostředí a společné budoucnosti.

CHCETE VĚDĚT VÍC, NAPIŠTĚ NÁM

Řešení pro Vaše zákazníky – síť Partnerských dobíjecích stanic E.ON Drive

Pohodlné dobíjení znamená i příjemně strávený čas. Dejte Vašim zákazníkům možnost nakoupit, zasportovat si nebo si dát u Vás oběd, než se jejich elektromobil dobije na stanici ve Vašich prostorách. Služba s vysokou přidanou hodnotou zvýší lojalitu Vašich klientů. Nevíte jak na to? My Vám pomůžeme s naší službou Veřejné dobíjecí stanice a připojíme Vás tak do Partnerské sítě dobíjecích stanic E.ON Drive. Dodáme Vám dobíjecí stanici, zajistíme instalaci, vyřešíme za vás registraci, platby, fakturaci i veškerou komunikaci ohledně dobíjecích služeb. Vstupní investice je přijatelná a hlavně jednorázová – pokud již máte svou, kompatibilní stanici, tak dokonce nulová.   Rychlonabíjecí stanice nebo „wall-box“ je optimální řešení pro:

 • obchodní centra a supermarkety
 • banky a úřady
 • sportovní centra
 • hotely a restaurace

CHCETE VĚDET VÍC, NAPIŠTĚ NÁM

Mapa stanic E.ON Drive

Děláme elektromobilitu v České republice snažší

 Jízda elektrickým autem je tichá, bezpečná a díky rozšiřující se nabíjecí infrastruktuře také velmi pohodlná. Podívejte se na přehled standardních a rychlonabíjecích stanic v České republice, které Vám společnost E.ON nabízí. Podmínky využívání dobíjecích stanic, ceník a také možnost registrace naleznete na stránkách E.ON Drive.PŘEJÍT NA MAPU73nabíjecích stanic

Zajímavá videa

fDrive.cz testoval ultrarychlou dobíjecí stanici E.ON na Vystrkově

1. ultrarychlá dobíjecí stanice elektromobilů – pohled do útrob s Jakubem Kottem

Dobíjení na rychlodobíjecí stanici

Dobíjení na pomaludobíjecí stanici

Dobíjení na domácí dobíjecí stanici

Vše o dobíjecích stanicích elektromobilů s Jakubem Kottem, E.ON

Budování nabíjecí infrastruktury – rozhovor s Martinem Klímou, E.ON

Jak se stavil dobíjecí hub ve Vystrkově